Informace o založení spolku Indian Motocycle Club CZ

Valná hromada Indianistů v Lipnici nad Sázavou – podzim 2014

Na základě diskuze zejména na našich každoročních srazech All Indians Weekend iniciovala po několika diskuzních kroužcích skupina nadšenců značky Indian na podzim 2014 v Lipnici nad Sázavou předběžnou „valnou hromadu“ několika desítek stejně zapálených kolegů pro značku Indian z celé České republiky.

Cílem tohoto setkání bylo zjištění názorů na možnost založení značkového motocyklového klubu příznivců strojů Indian včetně prodiskutování základní náplně činnosti takového klubu. Z této diskuze vyplynul jednoznačný zájem o založení značkového kubu s názvem Indian Motocycle Club CZ (IMC CZ), který by sdružoval a poskytoval podporu všem příznivcům jak historických motocyklů Indian, tak i majitelům nově pořízených Indianů.

V závěru tohoto jednání byla pověřena skupina přítomných účastníků (Jan Peštál 2x, Jan Waclav, Vladimír Souček, Karel Jandejsek) aby spolu s Milanem Vlčkem podnikla kroky k založení tohoto značkového klubu. Současně byly projednány a doporučeny základní principy činnosti tohoto klubu:

  • cílem IMC CZ bude podpora činnosti příznivcům motocyklové značky Indian ve všech možných oblastech – historie výroby, podpora sbírání a renovace, pořádání akcí v ČR i zahraničí, výměna a poskytování informací a kontaktů, vedení archivu k značce a kroniky klubu, poskytování údajů k současné výrobě a servisu atd.,
  • k tomu budou zřízeny klubové stránky na internetu jako základní zdroj informací a podpory jak členům klubu, tak i ostatním zájemcům o značku Indian,
  • k tomu budou vedle všech kroků k založení a zajištění činnosti klubu navázány i kontakty s obdobnými mezinárodními kluby a aktivitami za účelem prohloubení vzájemné spolupráce,
  • přímý vztah se současným výrobcem je realizován zejména prostřednictvím obchodních a servisních firem a sdružením (kluby) organizovaných s přímou podporou od tohoto výrobce – předpokládá se vzájemná spolupráce IMC CZ s těmito subjekty s cílem vzájemné pomoci a zprostředkování možné podpory od současného výrobce Indiánů i v oblasti činnosti IMC CZ.

 Založení Indian Motocycle Clubu CZ – zima 2015

Po několika jednáních pověřených účastníků lipnického setkání byly připraveny a projednány stanovy klubu. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi IMC CZ dne 1. prosince 2014, které se zúčastnilo zatím 6 zakládajících členů. Současně byla na zakládající schůzi dle stanov zvolena rada IMC CZ ve složení: Jan Waclav, Jan Peštál st., Karel Jandejsek, Milan Vlček a Vladimír Souček. Tuto radu je možno dle stanov pozměnit v rámci jednání dalších členských schůzi. Tím byl vytvořen základní předpoklad k podání žádosti Městskému soudu v Praze k založení spolku (klubu) podle stávajícího občanského zákoníku.

Na zakládající schůzi byly dále upřesněny další úkoly k přípravě podání žádosti o založení spolku-klubu, rozdělení dalších funkcí nutných k rozběhu činnosti IMC CZ a zhotovení a instalaci klubových internetových stránek.

Pro účely zápisu údajů IMC CZ do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze bylo nutno i stanovit adresu IMC CZ (zvoleno sídlo autoservisu Autotrio s.r.o. Karla Jandejska):

Indian Motocycle Club CZ, z.s.,

Vzpoury č.p. 3

140 00 Praha 4 Modřany

Dne 25. února 2015 byl Indian Motocycle Club CZ zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 62094. Spolu se zaplacením přihlašovacího poplatku 6000,- Kč tak byly splněny všechny požadavky na založení spolku-klubu, který vyžaduje občanský zákoník.